Průvodce fotobankou

Vyhledání snímků je navrženo tak, aby bylo co nejjednodušší.

Vyhledávání podle „klíčových slov“

Základem je plnotextové vyhledávání s použitím klíčových slov. Česky zapište klíčové slovo do pole Hledaný výraz, např. „hrad“ a zvolte vyhledávání V celé fotobance nebo V aktuální kategorii (to je v kategorii kterou právě prohlížíte). Slova zadávejte česky včetně diakritiky (ěščřžýáíé...) při použití jednotného i množného čísla, používejte přídavná jména ale i synonyma. Slovník fotobanky může užívat jiná slova než Vy.

Procházením jednotlivých kategorií

Vlevo na stránce klikněte na Navigace: Obsah (architektura, cestování, hrady zámky atd), otevře se nabídka podkategorií, a současně se na ploše objeví tlačítka pro další vyhledávání, případně již náhledy, pokud kategorie má pouze jednu nižší větev.

Podrobnější vysvětlení ke způsobu vyhledávání:

Plnotextové vyhledávání (fulltext)

V poli Hledaný výraz (je umístěno v horní liště) zapište klíčová slova, u kterých předpokládáte, že tak budou pojmenovány požadované snímky. Po potvrzení kde má systém vyhledávat snímek se zobrazí všechny malé náhledy obsahující zadaná klíčová slova. Zadávejte nejrůznější vyjádření toho, co na snímku hledáte (např. kostel, kostelík, sakrální stavba, církevní stavba). Snímky se zobrazí postupně, řazené podle čísla ID, které je ve fotobance snímku přiřazeno.

Při uvedení více klíčových slov jsou zobrazeny snímky, u nichž se vyskytují všechna uvedená slova, např. zadáním (příroda, motýl) se zobrazí všechny snímky, u nichž je uvedeno hledané klíčové slovo (v klíčových slovech a názvu snímku).

Je možné použít i zkrácený výraz. To znamená že použijete jen část hledaného slova a doplníte za poslední písmeno * (např. znám* vyhledá známý, známka, apod).

Hledání v kategoriích

V panelu Obsah, který je neustále otevřený vlevo na každé stránce, kliknete na některou z hlavních kategorií (architektura, cestování, hrady zámky apod.). Zobrazí se stránka s malými náhledů snímků v do této kategorii, nebo struktura další větve (podkategorie). Postupně tak můžete základní kategorii z obsahu rozbalovat na nižší úrovně a tím zpřesnit vyhledávání podle zadaných témat.

Snímky se zobrazí postupně, řazené podle čísla ID, které je ve fotobance snímku přiřazeno.

V průběhu vyhledávání Vás systém informuje o počtu snímků ve fotobance celkem i o počtu snímků v jednotlivých kategoriích.

Pokud některá fotografie z fotobanky vyhovuje vašim představám, lze ji pro lepší posouzení zvětšit. Vybranou fotografii pak vložíte do nákupního košíku a po potvrzení, které signalizuje že výběr byl proveden, můžete pokračovat v další volbě, případně přejít k objednávce.
Ceny za fotografie jsou uvedeny včetně DPH a jsou odstupňovány dle požadovaných rozměrů u každé položky. Tyto ceny jsou základní a snímky takto vybrané jsou určeny pro jednorázové nevýhradní použití. Cena snímku pro trvalé nevýhradní použití ve stejném formátu se zvyšuje o 100%.
Program sám nabídne k vyplnění zálohovou fakturu. Po připsání finanční částky na účet zřízený pro fotobanku budou data dle objednávky odeslána (podrobnosti viz. v licenčních podmínkách).

Realizace dodávky proběhne podle zvoleného způsobu platby s dodání buď poštou na CD, pomocí HTTP serveru, případně, pokud se bude jednat o malý snímek pro internet je možné použít i e-mail. Daňový doklad odešleme poštou po zaplacení, v případě dobírky bude přiložen k zaslanému CD. Podmínky pro stažení souboru z HTTP serveru včetně přístupového hesla budou zaslány e-mailem včetně návodu, jak při stahování obrázku postupovat.